کلاس‌های آموزشی

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا

برای والدین و مربیان شامل

– ویژگی‌های آموزش پیش از دبستان و دبستان 

– برنامه‌های آموزشی در مراکز رجیوامیلیا

– پروژه‌محوری و مستندسازی در مراکز آموزشی رجیوامیلیا

کاربرد هنر در کار با کودکان خردسال

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان هنر

– ویژگی‌های آموزش هنر در سنین پیش از دبستان و دبستان 

– پروژه‌محوری و مستندسازی در مراکز آموزشی رجیوامیلیا

کاربرد هنر در کار با کودکان خردسال 

– نمونه‌ها و پیشنهادهای کاربردی و قابل اجرا

سمینار مستندسازی‭ ‬و‭ ‬مشاهده‭ ‬گری‭ ‬برای‭ ‬مربیان
مستندسازی

 مستندسازی ثبت کردن دیده‌ها، شنیده‌ها و فرآیندهای کلاسی است. در مستندسازی از ثبت تصورات ذهنی مربی پرهیز می‌شود. مستندنویسی یک سند در حال توسعه، مداوم و واقع‌گرایانه است

انواع مستند سازی

گزارش‌ روزانه و پروژه: گزارشات روزانه شامل شرح فعالیت‌ها، اهداف آموزشی، مهارت‌های رشدی انجام شده است که در قالب یک الگو به صورت روزانه نوشته می شود

گزارش‌ها یا مشاهدات فردی: مربیان برای هر کودک در پایان هر ماه یک گزارش فردی با توجه به مشاهدات فردی و مهارت‌های رشدی مشخص شده تهیه می کنند

گزارشات کودکان :شامل نقاشی‌ها، دست‌سازه‌ها، فعالیت‌های عملی و گفتگوها

گزارشات والدین: ثبت یافته ها در ادامه فرآیند پرسشگری و جستجوگری با کودکان در خانه و جامعه

سمینار آشنایی با رویکردهای نوین آموزشی دنیا

ویژگی‌های آموزش پیش از دبستان در نظامهای آموزشی مترقی جهان.

 

سمینار آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا

 مستندسازی ثبت کردن دیده‌ها، شنیده‌ها و فرآیندهای کلاسی است. در مستندسازی از ثبت تصورات ذهنی مربی پرهیز می‌شود. مستند نویسی یک سند در حال توسعه، مداوم و واقع‌گرایانه است

انواع مستند سازی

گزارش‌ روزانه و پروژه: گزارشات روزانه شامل شرح فعالیت‌ها، اهداف آموزشی، مهارت‌های رشدی انجام شده است که در قالب یک الگو به صورت روزانه نوشته می شود

گزارش‌ها یا مشاهدات فردی: مربیان برای هر کودک در پایان هر ماه یک گزارش فردی با توجه به مشاهدات فردی و مهارت‌های رشدی مشخص شده تهیه می کنند

گزارشات کودکان :شامل نقاشی‌ها، دست‌سازه‌ها، فعالیت‌های عملی و گفتگوها

گزارشات والدین: ثبت یافته ها در ادامه فرآیند پرسشگری و جستجوگری با کودکان در خانه و جامعه

‭ ‬جلسات مشاوره‭ ‬و‭ ‬راهنمایی و راه‌حل‌یابی‭ ‬برای‭ ‬چالش‌ها

 

تعداد‭ ‬جلسات‭ ‬و‭ ‬محتویات‭ ‬این‭ ‬مدل‭ ‬بر‭ ‬اساس‭ ‬نیاز‭ ‬مربیان‭ ‬یا‭ ‬مدیران،‭ ‬سطح‭ ‬آمادگی‭ ‬آنان‭ ‬و‭ ‬چالش‌هایشان‭ ‬در‭ ‬کار‭ ‬تعیین‭ ‬می‌گردد. ‬

جلسات‭ ‬شامل‭ ‬انتقال‭ ‬تجربیات‭ ‬مربیگری‭ ‬در‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬ایران، ‬آموزش‭ ‬پیش‭ ‬آمادگی‭ ‬برای‭ ‬تشکیل‭ ‬کلاس‌ها،‭ ‬ایجاد‭ ‬نظم‭ ‬در‭ ‬حین‭ ‬آزادی‭ ‬کودکان

آشنایی با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان هنر

کلاس‌های خلاق با رویکرد رجیوامیلیا برای مربیان مهدکودک 

چیدمان‌ها،‭ ‬به‌خصوص‭ ‬چیدمان‌هایی‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬هنرِ‭ ‬زمین‭ ‬بهره‭ ‬می‌گیرند،‭ ‬نقش‭ ‬پررنگی‭ ‬در‭ ‬آموزش‌های‭ ‬رجیوامیلیا‭ ‬دارند‭.‬

زیبایی‌شناسی‭ ‬در‭ ‬رویکرد‭ ‬رجیو‭ ‬دارای‭ ‬اهمیت‭ ‬ویژه‌ای‭ ‬است‭.  ‬آموزش‭ ‬زیبایی‌شناسی‭ ‬به‭ ‬معنای‭ ‬آموزش‭ ‬زیبایی‌شناسی‭ ‬زیبا‭ ‬و‭ ‬متعالی‭ ‬نیست،‭ ‬بلکه‭ ‬آموزش‭ ‬و‭ ‬پرورش‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬فرآیندهای‭ ‬زیبایی‭ ‬است‭.‬

انسان‭ ‬دارای‭ ‬تعداد‭ ‬نامحدودی‭ ‬امکانات‭ ‬بیانی‭ ‬است‭. ‬هر‭ ‬شکل‭ ‬از‭ ‬بیان‭ ‬شیوه‌ای‭ ‬دارد‭ ‬تا‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬مناسب‌ترین‭ ‬شکل‭ ‬نشان‭ ‬دهد‭. ‬هر‭ ‬یک‭ ‬از‭ ‬شکل‌های‭ ‬بیان‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬یکدیگر‭ ‬تاثیر‭ ‬می‌گذارند‭ ‬و‭ ‬یکدیگر‭ ‬را‭ ‬غنی‭ ‬می‌کنند‭. ‬