اولین مرجع علمی رویکرد آموزشی رجیوامیلیا در ایران

 ما در موسسه ژیوان برای پرورش کودکان شاد، با رویکرد رجیوامیلیا به شما خدمات آموزشی می‌دهیم


رویکرد آموزشی رجیوامیلیا فلسفه
آموزشی‌ای مبتنی بر خلاقیت، گفتوگو، ارتباط و استقلال است. یادگیری در این رویکرد بر اساس درک مسائل از طریق تجربه، آزمایش، آزمون و خطا است. آموزش و پرورشی مبتنی بر گوش دادن که در آن یادگیرنده به توسعه نظریه‌ها، اشتراک گذاری آن‌ها با دیگران و توسعه دوباره آن‌ها در آموزش می‌پردازد. آموزش‌ها بر اساس آموزش در بستر زندگی است و از نتایج از پیش تعیین شده اجتناب می‌شود.

بیشتر بخوانید
اگر مایلید مرکزی با الهام از رویکرد رجیوامیلیا تاسیس کنید یا نیاز به آموزش در این زمینه دارید، با ما تماس بگیرید

محیط، مربی سوم

در رویکرد آموزشی رجیو، یادگیری همواره شامل درگیر شدن یکپارچه فرد و رابطه تعاملی تنگاتنگ بین او و دنیای پیرامونش و جهان است. رویکرد رجیو به مفهوم آموزش و یادگیری به این شکل معتقد است که یک رابطه تنگاتنگ با جهان وجود دارد که درونی و صمیمانه است و باعث ساختن هویت عاطفی با هدف شناختی می‌شود. در این‌جا حتی از مسئله عاشق شدن کودک سخن به میان می‌آید و علاقه‌ای که کودک به حیوانات و اشیاء پیدا می‌کند و می‌خواهد بیشتر و بیشتر در مورد آن‌ها بداند.

یادگیری بر اساس نظریات ژان پیاژه، به عنوان تعامل فعال با محیط اجتماعی تفسیر شده است. تمایل به حل مشکلات کوچک و بزرگ زندگی روزمره یک نیروی محرک ضروری است. نتیجه آن تمایل به سازگاری با ساختارهای جدید و ناشناخته است. این توانایی سازگاری در توانایی جذب شدن به محیط موثر است که از طریق آن مهارت‌های جدید به دانش و مهارت‌های موجود متصل می‌شوند.

یادگیری

یادگیری بر اساس درک مسائل از طریق تجربه، آزمایش، آزمون و خطا است، تعلیم و تربیتی مبتنی بر گوش دادن، که در آن یادگیرنده به توسعه نظریه‌ها، به اشتراک گذاری آن‌ها با دیگران و توسعه دوباره آن ها در آموزش می پردازد که بر اهمیت رابطهها، گوش دادن (یکی از اصول رویکرد رجیو گوش دادن همراه با دقت، احترام و همدلی است که با راهبردها و روش‌های تفکر کودکان عجین شده است و بر اجتناب از نتایج از پیش تعیین شده، تاکید دارد). 

یادگیری پروژه‌محور 

الگویی است که یادگیری را بر محور پروژه‌ها سازماندهی می کند. بر اساس تعریفی که در راهنمای این روش برای معلمین مطرح شده، پروژه‌ها فعالیت‌های پیچیده‌ای هستند بر اساس سوالات یا مسائل چالش برانگیز که دانش آموزان را درگیر کار طراحی، حل مسئله، تصمیم گیری، و فعالیت‌های تحقیقی می‌کنند؛ به دانش آموزن فرصت کار نسبتا مستقل را در بازه‌های طولانی زمانی می دهند؛ و در پایان منجر به تولیدات یا ارائه های واقع گرایانه می شوند. تعریف‌های دیگری که در ادبیات یافت می شود شامل محتوای موثق، ارزیابی موثق، تسهیل و نه دستورالعمل از طرف معلم، اهداف آموزشی شفاف، یادگیری مشارکتی، بازاندیشی، و دربرگیری مهارت‌های بزرگسالان . یادگیری پروژه‌محور پیشینه‌ای طولانی دارد و بر اساس ساختارگرایی است

ساختارگرایی 

توضیح می‌دهد که افراد دانش را از طریق ارتباط با محیطشان می سازند و ساختار دانش هر فرد با دیگری متفاوت است. در نتیجه در جریان تحقیق، صحبت با دیگران، یا انجام فعالیت‌های مختلف، هر فرد در حال یادگیری از طریق ساخت دانش تازه بر مبنای دانسته های قبلی خود است. همان طور که قابل انتظار است، این مفاهیم در واقع پایه‌های یادگیری پروژه محور و رویکرد آن به آموزش و یادگیری هستند

در این رویکرد به فرایند یادگیری، تفکر جدید، ایده‌ها و دیدگاه های جدید بسیار ارزشمند، توجه می‌شود.

رویکرد رجیوامیلیا یک رویکرد دوستار محیط زیست است. برای ساخت کاردستی‌ها، چیدمان‌ها و ساخت بازیچه‌ها به طور روزمره از وسایل بازیافتی استفاده می‌شود

@ 2019 Mercede Ameri, Jivan, All Rights Reserved, Design by Mercede Ameri