آتلیه نور

نور، سایه و رنگ‌ها

نور و رنگ می توانند بر سلامت و خلق و خوی ما تاثیر بگذارند

نور بر روی حس بینایی و کیفیت دیدن تاثیر می‌گذارد

رنگ بر حواس بدن تاثیر می گذارند و حالات مختلف ایجاد می‌کنند

و آتلیه نور می‌تواند:


بین نیم‌کره‌ی چپ و راست تعادل ایجاد کند

به شناخت کودک از بدنش و اجسام مختلف کمک کند

بین عضلات و اعصاب هماهنگی ایجاد کند

زاوایای دید جدیدی را به کودک معرفی کند

حواس بینایی و لامسه کودک را تقویت کند

به کشف طیف رنگ‌ها کمک کند

فرصت آشنایی با بافت‌های مختلف اشیا را فراهم کند

فضای آشنایی با هنر میرا را فراهم کند

پاسخی به نیاز به خلاقیت و الهام باشد

شرایط کار مشارکتی و پروژه‌محور را تسهیل کند

تا کنون ۳۴ کشور از رویکرد رجیو امیلیا الهام گرفته‌اند و جزو شبکه جهانی آموزش این رویکرد

شده‌اند.