آموزش‌های صوتی و آفلاین

مهارت‌آموزی پدرومادران و مربیان

 

کلاس سواد رسانه

یک درس‌گفتار
مدت زمان: ۹۰ دقیقه
آداب استفاده از رسانه
آموزش رسانهای چگونه باید صورت بگیرد؟
آداب دیدن انیمیشن

تسهیلگر: مرسده عامری

دوره‌ی کوتاه زبان زندگی

ارتباط بدون خشونت یا زبان زندگی، بر پذیرش
مسئولیت فردی در انتخابها و افزایش کیفیت
ارتباط افراد، تاکید دارد و حتی با وجود عدم آشنایی
طرف مقابل با آن، روشی  موثر است.
ارتباط بدون خشونت به شما کمک می کند تا درک
کنید:
هر کاری که کسی انجام می‌دهد، تلاشی برای
نیازهای متحقق نشده‌ی اوست.
برای تحقق نیازها استفاده از همکاری، سالم‌تر
از رقابت است.

تسهیلگر: مرسده عامری

دوره‌ی آموزش پدرومادران

برای ایجاد مدرسه‌ی خانگی

بخش مقدماتی: ۷ درس‌گفتار

بخش تکمیلی: ۶ درس‌گفتار
هدف از برگزاری این دوره:
  •  توانمندسازی والدین برای ایجاد انگیزه‌ی درس‌خواندن و انجام تکالیف در کودکان
  •  توانمندسازی والدین در لذت‌بخش کردن یادگیری
  • توانمندسازی والدین در استفاده از روش‌های تأثیرگذار و سازنده

تسهیلگر: مرسده عامری

 

کلاس‌های تشکیل شده و در حال تشکیل…

دوره مجازی هوم اسکول  برای والدین

برای والدین کودکان ۵
تا ۱۴ سال، برای آموزش و
ایجاد انگیزه در کودکان
در خانه

June

دوره زبان زندگی

برای برقراری ارتباط بهتر

22

June