روش‌های انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان

روش‌های انتخاب اسباب‌بازی برای کودکان

امروز با عجله داشتم به سمت مترو می‌رفتم، کودکی جلو راهم بود. مادرش مشغول پیغام دادن با موبایل بود و کودک، در حالیکه دو دستش به سمت بالا کشیده و دراز بود، موبایل را از مادرش درخواست می‌کرد. تقریبا روی نوک پاها و کج‌ومعوج راهمی‌رفت و اصلا متوجه نبود که راه من را سد کرده ا...

تصویر مخدوش از کودکان در سریال‌های تلویزیونی

تصویر مخدوش از کودکان در سریال‌های تلویزیونی

تصویری که این‌روزها از کودکان در سریال‌های ایرانی می‌بینیم، فرسنگ‌ها با تصویر یک کودک سالم و واقعی فاصله دارد. کودکان در این سریال‌ها یا بسیار کم‌شعور و ناتوان نشان داده می‌شوند، یا بسیار حراف و آزاردهنده یا این پیام به مخاطب نشان داده می‌شود که آن‌ها کودکانی هستند که...

در یک مدرسه والدرف در اتریش چه می‌گذرد؟

در یک مدرسه والدرف در اتریش چه می‌گذرد؟

مفهوم آموزش‌های جایگزین و نوآور به‌لحاظ آموزشی، مفاهیم امروزه آموزش‌های جایگزین و نوآور، بنابر مدل‌هایی از قرن بیستم است. مدارس این‌چنینی، در آن سال‌ها، به‌طور هم‌زمان، در بسیاری از نقاط جهان ایجاد شدند و به عنوان جنبش مدرسه آزاد در سطح بین‌المللی به ثبت رسیده‌اند....

بحران

رسانه

نظم و روتین

خانواده و ارتباط

دانش

دوزبانگی