‌‌دوره مدرسه خانگی مقدماتی و تکمیلی

بخش مقدماتی

سرفصل‌های مدرسه‌ی خانگی 

نکاتی که باید قبل از اجرا بدانید
دلایل و اصول اولیه آموزش در خانه
آشنائی کلی با رویکردهای آموزشی تحول‌گرا
توانایی‌های نوشتاری
مضررات پاداش و تنبیه
نظم، قانونگذاری و ایجاد روتین
دیدگاه انسانگرا

بخش تکمیلی

سرفصل‌های مدرسه‌ی خانگی 

  • یادگیری معکوس
  • برنامه‌ریزی درسی، نوشتن طرح درس و زمان‌بندی
  • ویژگی‌های مربی
  • تفکر پروژه‌ای
  • رفتار با گروه‌های کودکان، اصول و قوانین

۱۰ درس گفتار

مدت زمان: ۷ ساعت

990,000 تومان

توضیحات تکمیلی

توضیحات محصول

دوره‌‌ی مدرسه خانگی

دوره‌ای برای پدرومادران و مربیان کودک

سرفصل‌های مدرسه‌ی خانگی

بخش مقدماتی

نکاتی که باید قبل از اجرا بدانید
دلایل و اصول اولیه آموزش در خانه
آشنائی کلی با رویکردهای آموزشی تحول‌گرا
توانایی‌های نوشتاری
مضررات پاداش و تنبیه
نظم، قانونگذاری و ایجاد روتین
دیدگاه انسانگرا

بخش تکمیلی

یادگیری معکوس
برنامه‌ریزی درسی، نوشتن طرح درس و زمان‌بندی
ویژگی‌های مربی
تفکر پروژه‌ای
رفتار با گروه‌های کودکان، اصول و قوانین