سواد رسانه‌ای چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

سواد رسانه‌ای چیست و چرا به آن نیاز داریم؟

https://reggioiran.com/cms/wp-content/uploads/2022/07/اینترو-کلاس-سواد-رسانه.mp4   توانایی دسترسی، تحلیل، ارزیابی، و خلق پیام در شکل‌های گوناگون (چاپی، صوتی، فیلم/ویدیویی، اینترنتی، …) بر پایه درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه‌های جمعی، سواد رسانه‌ای است. سواد...