اپیزود ۲، ورود به مدرسه، بخش دوم

اپیزود ۲، ورود به مدرسه، بخش دوم

https://www.instagram.com/mercede.ameri/ حمایت مالی شما از پادکست، به انتشار مداوم اپیزودها کمک می‌کند               با یک لیوان چای، قهوه یا بلیت تاتر، از پادکست مادرانه در حامی‌باش حمایت کنید...
اپیزود ۲، ورود به مدرسه، بخش دوم

اپیزود ۱، ورود به مدرسه، بخش اول

https://www.instagram.com/mercede.ameri/ حمایت مالی شما از پادکست، به انتشار مداوم اپیزودها کمک می‌کند               با یک لیوان چای، قهوه یا بلیت تاتر، از پادکست مادرانه در حامی‌باش حمایت کنید...