♦️ می‌خوام مهاجرت کنم، چه موقع به کودکم زیان دوم یاد بدم؟
♦️ چند وقته مهاجرت کردیم، بچه‌ام‌ خودش می‌ره مهدکودک زبان رو یاد می‌گیره، بچه‌ها زود زبان رو یاد می‌گیرن.
♦️ چند وقته مهاجرت کردیم، بچه‌ام‌ مهدکودک می‌ره‌ ولی اونجا نه بازی می‌کنه، نه حرف می‌زنه‌،نه غذا می‌خوره‌.
اگر این نگرانی‌ها‌، نگرانی‌های‌ شما هم هست و اگر درباره‌ی‌ آموزش زبان و فرهنگ محیط جدید و نیز آسیب‌های‌ مهاجرت به کودکان‌ سوال دارید‌، این پادکست رو گوش بدید.

https://www.instagram.com/mercede.ameri/

حمایت مالی شما از پادکست، به انتشار مداوم اپیزودها کمک می‌کند

از پادکست مادرانه در حامی‌باش حمایت کنید

https://hamibash.com/madarane