بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬حالتی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هیجانات‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬یا‭ ‬ابراز‭ ‬نمی‌کنید‭.‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬فرآیند‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬عاطفی‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬احساسات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬عاطفی‭ ‬یا‭ ‬واکنش‌پذیری‭ ‬تجربه‭ ‬شود‭. ‬گاهی‭ ‬این‭ ‬بی‌حسی‭ ‬موقتی‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬برای‭ ‬برخی‭ ‬افراد،‭ ‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬به‭ ‬یک‭ ‬استراتژی‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬دردهای‭ ‬عاطفی‭ ‬یا‭ ‬فیزیکی‭ ‬بیشتر‭ ‬تبدیل‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬کار‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬تسکین‭ ‬موقتی‭ ‬ایجاد‭ ‬کند‭ ‬اما‭ ‬یادگیری‭ ‬مقابله‭ ‬با‭ ‬احساسات‭ ‬دشوار‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طریق،‭ ‬می‌تواند‭ ‬عواقب‭ ‬طولانی‭ ‬مدتی‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

برخی‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬به‭ ‬دلیل‭ ‬مشکلات‭ ‬فراوانی‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬دارند‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬خودخواسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬عنوان‭ ‬استراتژی‌هایی‭ ‬برای‭ ‬مقاومت‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬رویارویی‭ ‬با‭ ‬احساسات،‭ ‬به‭ ‬بی‌حسی‭ ‬روی‭ ‬می‭ ‬آورند‭. ‬آنها‭ ‬ترجیح‭ ‬می‌دهند‭ ‬از‭ ‬احساسات‭ ‬جدا‭ ‬شوند‭. ‬در‭ ‬واقع‭ ‬این‭ ‬افراد‭ ‬دچار‭ ‬نوعی‭ ‬بی‭ ‬تفاوتی‭ ‬می‌شوند‭. ‬چنین‭ ‬افرادی‭ ‬سعی‭ ‬می‌کنند‭ ‬حتی‭ ‬شفقت‭ ‬و‭ ‬مهربانی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬دور‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬شادی‭ ‬اجتناب‭ ‬می‌کنند‭. ‬حتی‭ ‬اگر‭ ‬ناخودآگاه‭ ‬این‭ ‬کار‭ ‬را‭ ‬انجام‭ ‬دهند،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬رفتارهای‭ ‬اجتنابی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬افراد‭ ‬یا‭ ‬موقعیت‌های‭ ‬خاص‭ ‬دوری‭ ‬کنند‭. ‬یا‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬از‭ ‬مکانیزم‭ ‬دفاعی‭ ‬انکار‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬افراد‭ ‬اغلب‭ ‬برای‭ ‬اجتناب‭ ‬از‭ ‬محرک‌های‭ ‬عاطفی‭ ‬و‭ ‬احساسات‭ ‬ناکارمد‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬استفاده‭ ‬می‌کنند‭.‬

علائم‭ ‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬عبارتند‭ ‬از‭:‬

  • ‭ ‬تجربه‭ ‬ناتوانی‭ ‬در‭ ‬مشارکت‭ ‬کامل‭ ‬در‭ ‬زندگی
  • ‭ ‬عدم‭ ‬دسترسی‭ ‬به‭ ‬احساسات
  • ‭ ‬احساس‭ ‬دوری‭ ‬یا‭ ‬عدم‭ ‬تعلق‭ ‬به‭ ‬دیگران‭ ‬یا‭ ‬جدایی‭ ‬از‭ ‬دنیای‭ ‬بیرون
  • ‭ ‬مشکل‭ ‬داشتن‭ ‬در‭ ‬تجربه‭ ‬احساسات‭ ‬مثبت‭ ‬مانند‭ ‬شادی
  • ‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬علاقه‭ ‬به‭ ‬فعالیت‌هایی‭ ‬که‭ ‬قبلاً‭ ‬از‭ ‬آنها‭ ‬لذت‭ ‬می‌بردید
  • ‭ ‬ترجیح‭ ‬دادن‭ ‬انزوا‭ ‬به‭ ‬جای‭ ‬بودن‭ ‬با‭ ‬دیگران
  • ‭ ‬احساس‭ ‬غریبه‭ ‬بودن‭ ‬در‭ ‬زندگی‭ ‬خود
  • ‭ ‬مشکل‭ ‬در‭ ‬برقراری‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دیگران

علل‭ ‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی

بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬می‌تواند‭ ‬در‭ ‬نتیجه‭ ‬دردهای‭ ‬فیزیکی‭ ‬یا‭ ‬عاطفی‭ ‬رخ‭ ‬دهد‭. ‬در‭ ‬تلاش‭ ‬برای‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬آسیب‌دیدگی‭ ‬مجدد،‭ ‬قطع‭ ‬ارتباط،‭ ‬جداکردن‭ ‬یا‭ ‬بی‌حس‭ ‬کردن‭ ‬احساسات‭ ‬مرتبط‭ ‬با‭ ‬موقعیت‭ ‬غیرمعمول‭ ‬نیست‭.‬ وقتی‭ ‬این‭ ‬اتفاق‭ ‬می‌افتد،‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬احساس‭ ‬آرامش‭ ‬موقتی‭ ‬داشته‭ ‬باشید‭ ‬که‭ ‬به‭ ‬شما‭ ‬امکان‭ ‬می‌دهد‭ ‬به‭ ‬زندگی‭ ‬ادامه‭ ‬دهید‭. ‬اما‭ ‬با‭ ‬گذشت‭ ‬زمان،‭ ‬این‭ ‬سپر‭ ‬محافظ‭ ‬می‌تواند‭ ‬مانع‭ ‬ایجاد‭ ‬ارتباط‭ ‬با‭ ‬دیگران‭ ‬و‭ ‬تماس‭ ‬با‭ ‬احساسات‭ ‬مثبت‭ ‬یا‭ ‬قوی‭ ‬شود‭.‬ دلایل‭ ‬مختلفی‭ ‬وجود‭ ‬دارد‭ ‬که‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬باعث‭ ‬این‭ ‬بی‌حسی‭ ‬شوند،‭ ‬مثل‭: ‬اضطراب،‭ ‬افسردگی،‭ ‬سوگ،‭ ‬تراما،‭ ‬سوء‌استفاده‭ ‬جسمی،‭ ‬جنسی‭ ‬یا‭ ‬عاطفی‭.‬