زندگی با پدر یا مادرهایی که میگرن دارند

by | جولای 6, 2019

یکی از چیزهایی که در فرایند تربیت و رشد کودک بسیار مهم است و من بهطور مداوم به مادران توصیه میکنم، خودمراقبتی و حال خوب مادر است.
مسلم است که والدین، باید برای داشتن حال خوب تلاش کنند تا بتوانند این حال را به بقیه اعضای خانواده نیز منتقل کنند. نکاتی هست که رعایت آنها میتواند به خوببودن حال مادر کمک کند. یکی از آنها درک دردها و مسائل اوست. برای اینکه بدانیم به خودمان و به هم چگونه کمک کنیم، مطلعشدن از مسائل پیرامون یک ماجرا، به ما کمک میکند، طرف مقابلمان را بهتر درک کنیم. یکی از این موارد میتواند درد میگرن باشد. داشتن اطلاع از موضوعات پیرامون یک وضعیت نامطلوب، اولین گام در خارجشدن از آن وضعیت است.

هفت چیزی که هرگز نباید به کسی که از میگرن رنج میبرد بگویید:

۱. من هم سردرد دارم، من هم دیروز سردرد داشتم


تقریبا هرکس در طول زندگی خود حداقل یکبار سردرد داشته است، اما تجربه سردرد تنشی معمولی، به هیچوجه قابل مقایسه با تجربه افراد مبتلا به میگرن مزمن نیست. میگرن معمولا با سردرد بسیار شدید همراه است که میتواند در سراسر صورت و گردن گسترش یابد و تا چند روز ادامه یابد. میگرن همراه است با آئورا (نقطههای نورانی که در جلوی چشمان ظاهر میشود) و دیگر نشانههای میگرن همچون تهوع، استفراغ، حساسیت به نور، بو، صداها و مانند اینها.

۲. ورزشکن و هوای تازه بخور


در حالیکه توصیه میشود همه افراد فعالیت جسمی داشته باشند یا در معرض آفتاب قرار بگیرند، هر نوع فعالیت بدنی بهطور مستقیم در طول حمله میگرن، ممکن است درد را تشدید کند. ورزش نیز معمولا در لیستی از عواملی قرار میگیرد که باعث حملات میگرنی میشود. بسیاری از بیماران میگرنی در موقع تجربه حمله میگرن، میخواهند در رختخواب بمانند و پردهها را بکشند، اتاق را تاریک کنند و بستهای یخ روی پیشانی خود بگذارند. این بدان معنا نیست که شما هرگز نباید از یک فرد مبتلا به سردرد میگرنی بپرسید که آیا میخواهد برای پیادهروی یا هر نوع ورزش سبک با شما همراه شود. با این حال، بهتر است این کار را در روزی انجام دهید که شکایت های میگرنی کمتر داشته باشد.

۳. من هم میخواهم، مثل تو هر روز در خانه بمانم


باور کنید، میگرن نه تنها بر بدن افراد آسیبدیده تاثیر میگذارد، بلکه تاثیر عمدهای بر زندگی اجتماعی آنها نیز دارد. عدم توانایی حضور در یک شام ساده یا یک تفریح و پیکنیک خانوادگی، بهدلیل حمله میگرن، اصلا راحت نیست.
آنها از اینکه زمانهایی را نمیتوانند با عزیزانشان صرف کنند و تجربههای لذتبخش زندگی را از دست میدهند، ناراحت میشوند.

۴. تا بهحالرا امتحان کردهای؟


زندگی با میگرنهای مزمن نفسگیر است. زندگی با میگرنهای مزمن میتواند به معنی داشتن یک حمله بعد از دیگری باشد، تعداد دفعات بیشماری مراجعه به دکتر و امتحانکردن روشها یا داروهای متعدد. تلاش بیشمار برای پیداکردن راههای درمان و کمکردن درد که بینتیجه میماند، پیش از آنکه بیماران راهی پیدا کنند که در واقع به آنها کمک کند. انواع مختلف عوارض جانبی را هم در نظر بگیرید!
بنابراین، امکان اینکه شما راهی را پیدا کنید که بیماران میگرنی قبلا آن را امتحان نکرده باشند، یا درمورد آن نشنیده باشند، خیلی کم است، حتی اگر یک بیمار میگرنی، حس کند که با این پیشنهاد میخواهید محبتتان را به او نشان دهید ممکن است پیشنهاد شما تنها باعث شود که او یکی از راههایی که به نتیجه نرسیده را به یاد بیاورد. اما اگر با اینحال، نظر شما تامین  رفاه عزیزتان است، میتوانید با احتیاط، یک روش جدید درمان برای کاهش درد را به او پیشنهاد دهید. تحمل یک حمله میگرنی به اندازه کافی دشوار است، اینکه تمام مدت مراقب باشید که چیز ممکن است باعث میگرن شود هم طاقتفرسا است. حمله میگرن گاهی همینطوری اتفاق میافتد.

۵. سردردت آنقدر هم نمیتواند بد باشد

در اینجا چند نمونه از این که مبتلایان چگونه میگرن خود را توصیف میکنند آمده است:

«انگار با چکش به یک طرف سرم کوبیدهاند». «بدون دارو، انگار سرم به ۲ قسمت تقسیم شده است». «انگار چاقویی در چشمم فرو میرود و اتاق دور سرم میچرخد، نورها و صداها خیلی دردناکند، انقدر که میخواهم گریه کنم». «گاهی اوقات احساس میکنید دلتان میخواهد حفرهی را در جمجمه خود داشته باشید». «دلم میخواهد کسی سرم را بِبُرد

میگرن مزمن هر ساله منجر به خودکشی میشود. قبل از اینکه عجولانه به قضاوت در مورد درد یک شخص بپردازید، سعی کنید با آنها همدلی کنید. اگر به آنها پیشنهاد کمک کنید، قطعا یک جایگزین بهتر است.

۶. دوباره سردرد داری؟


افرادی که میگرن شدید را تجربه کردهاند، حتی نمیخواهند که بدترین دشمنانشان به آن مبتلا شوند. هیچ بیمار مبتلا به میگرنی نمیخواهد که برای نرفتن به مدرسه، کار یا یک جلسه، دچار حمله میگرن شود. دفعه بعد وقتی کسی که از میگرن رنج میبرد، از دردش برای شما گفت، حرفش را بپذیرید.

۷. حالت به نظر خوب میآید


«
با هر کسی که روبهرو میشوید، مهربان باشید، چون ممکن است که او میتواند دچار یک مبارزه درونی باشد که تنها از آن خبر دارد».

حملات میگرن فرد را از لحاظ جسمی ناتوان میکنند و بیماری است که دیده نمیشود ولی با سرخوردگی فراوان همراه است. اگر خیلی مشاهده بادقت نداشته باشید و ندانید که به چه چیزهایی باید توجه کنید، ممکن است افراد مبتلا به میگرن طوری به نظر بیایند که گویی یک روز بسیار طولانی را پشت سر گذاشتهاند. در واقع تمام مردمی که از میگرن رنج میبرند، سزاوار دریافت نشان افتخار هستند که با وجود دردی که تحمل میکنند، آنقدر عادی به نظر میرسند.

«فقط چون که بلند شدم و راه میروم به این معنا نیست که حالم خوب است. زمانهایی هست که فقط باید با درد کنار بیایم، چرا که در غیر این صورت چیزهای مهمی هستند که انجام نشده باقی خواهد میمانند».

به جای اینکه از صحت بیماری فردی شک کنید یا او را بر اساس ظاهرش قضاوت کنید، بهتر است که بپرسید حالش چطور است و چه احساسی میکند.

قبل از گفتن هر چیزی، برای لحظهای متوقف شوید و برای یک لحظه فکر کنید آیا شخصی که این حرف را بشنود احساس خوبی خواهد داشت؟

به جنگجویانی که هر روزه با میگرن مبارزه میکنند:
به یاد داشته باشید که بعضی افراد نیز این حرفها را میزنند چون بهطور جدی نگران شما هستند. گاهی افراد نمیفهمند که کلماتشان آزار دهنده است، بنابراین وظیفه ما است که به آنها یاد بدهیم. گاهی اوقات باید به چیزها از دیدگاههای مختلفی بنگریم و همه افکار منفی را به مثبت تبدیل کنیم.

«اولین سوال مادر من همیشه این است که آیا من تمام ترفندهایی که میدانم را امتحان کردهام. این باعث نمیشود که عصبانی شوم چون او میداند که من فهرستی طولانی از کارهایی که هنگام حمله میگرن انجام میدهم، دارم. اشاره او باعث میشود که دوباره به فهرستم مراجعه کنم. غذا خوردهام، به اندازه کافی آب نوشیدهام، از روغنهایم استفاده کردهام، دارو و کافئین مصرف کردهام و چیزهای کوچک دیگری که به کمشدن دردم کمک میکنند؟ مردم گاهی سوالات آزاردهنده از من میپرسند. در بیشتر موارد، پشت سوالات آنها نگرانی، عشق و نیاز به کمککردن و رفع دردهای ما است. آنها نمیتوانند درک کنند چون هیچوقت این درد را نداشتهاند».

منبع: migraine buddy

About the Author

Mercede Ameri

 هنردرمانگر، دانش‌آموخته دوره های مربی گری کودک از اتریش، دانش‌آموخته دوره های مربی گری رجیوامیلیا

Learn more on this topic

Related Blog Posts

مهاجرت و کودکان

مهاجرت و کودکان

هدف اصلی مهاجرت برای خیلی از خانواده‌ها، به وجود آوردن زندگی ایده‌آل برای فرزندان است و متأسفانه بسیاری بدون در نظر گرفتن مشکلات و عواقب ناشی از آن به خصوص برای کودکان، مهاجرت می‌کنند. پدرومادر باید چه قبل و بعد از مهاجرت، اقداماتی را به منظور کاهش مشکلات و فشار زندگی...

بی‌حسی عاطفی چیست؟

بی‌حسی عاطفی چیست؟

بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬حالتی‭ ‬از‭ ‬حضور‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬در‭ ‬آن‭ ‬هیجانات‭ ‬را‭ ‬احساس‭ ‬یا‭ ‬ابراز‭ ‬نمی‌کنید‭.‬بی‌حسی‭ ‬عاطفی‭ ‬فرآیند‭ ‬ذهنی‭ ‬و‭ ‬عاطفی‭ ‬خاموش‭ ‬کردن‭ ‬احساسات‭ ‬است‭ ‬و‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬اختلال‭ ‬در‭ ‬پاسخ‌های‭ ‬عاطفی‭ ‬یا‭ ‬واکنش‌پذیری‭ ‬تجربه‭...

سبک زندگی غیرفعال چیست؟

سبک زندگی غیرفعال چیست؟

زندگی کم تحرک یا زندگی در حالت نشسته در انگلیسی Sedentary life پدیده حاصل از زندگی در عصر اینترنت و دنیای مدرن است. در صورتی که در طول روز ساعت های بسیاری را پشت میز کار یا بر روی صندلی خودرو سپری می کنید باید بدانید که تنها نیستید. امروزه به لطف فناوری و سبک زندگی...

Join in the conversation

Leave a Comment

0 Comments

Newsletter

Join for notifications on events, campaigns, & news