متاسفانه مدتی است در ایران روشهایی برای آموزش زبان به کودکان زیر ۶ سال مد شده که والدین را ظاهرا راضی نگه داشته ولی به کودک بیشتر صدمه میزند تا به او سود برساند. گاهی در فضای مجازی با فیلمهایی مواجه میشوم که مرا متاسف و ناراحت میکند.

مثلا در این ویدئوها مربیای را میبینیم که با لحجه فارسی با کودکان سخن میگوید: «علی جوووون کااااام هیر پلییییز، وات ایز دییییسس؟» و کودک در مقابل جوابی میدهد و تشویقی دریافت میکند. آیا شما واقعا فکر میکنیید که کودکان دو زبانه که هر دو زبان را به خوبی صحبت میکنند یا از آنها در زندگی روزمرهشان استفاده میکنند، اینگونه زبان می آموزند؟!

در این ویدئوها همچنین کودکانی را میبینیم که عین یک ماشین جملاتی را پشت هم تکرار میکنند. انگار دارند یک کتاب را از حفظ میخوانند. این روش این گونه است که از ۶ ماهگی چندین ساعت کارتون به زبان انگلسی برای کودک حتی در هنگام خواب پخش میشود. اینطور که مبدع این روش در ایران میگوید، کارتون‌‌ها مناسب سن کودکان و طبقهبندی شده هستند. در این مورد برای مشاهده ضررهای استفاده از تلویزیون کودکان زیر ۶ سال بیش از یکساعت، رجوع کنید به مقاله مضررات تلویزیون برای کودکان. تلویزیون برای کودکان زیر ۲ سال ممنوع است. حتی صدای مداوم در خانه، هنگام خواب کودک، آرامش او را برهم می‌زند. کودکان ۳ تا ۶ سال می‌توانند حداکثر یکساعت از تلویزیون و تبلت و مبایل استفاده کنند.

در حال حاضر والدینی در خارج از ایران هستند که با روشهای بسیار خلاق سعی در آموزش زبان مادری خود (فارسی) به کودکانشان هستند و خیلی هم موفقاند. این روشها خیلی بهتر از دیدن کارتون در کودکان در کودکان اثر میکنند و باعث فهم عمیق زبان میشوند.

برخی والدین در ایران دنبال دانشمندپروری هستند و آموزش زبان را نیز راهبردی برای رسیدن به دانش بیشتر میدانند. آنها متاسفانه به هر روش غیرعلمی رجوع میکنند تا کودکانشان هرچه زودتر زبان جدیدی را بیاموزند و از قافله عقب نمانند.

بله کارتون برای هر سنی تولید میشود و در بازار وجود دارد، چون مشتری دارد. سیگار هم تولید میشود چون مشتری دارد ولی روی پاکت آن مینویسند سیگار باعث مرگ میشود.

برای اینکه بتوانید دریابید چه روشهایی به کودک شما بیشتر آسیب می زند تا در او علاقه ایجاد کند، باید به چند نکته مهم توجه کنید:

اهمیت زبان محیط و زبان والدین:

۶۰ تا ۶۵ رصد جمعیت جهان در زندگی روزمره خود از حداقل دو زبان استفاده می کنند. تنها در اروپا، بیش از ۱۰۰ زبان صحبت می شود. در ایران اما والدین دو زبانه بسیار کم هستند. اگر در ایران زندگی میکنید و شما  و همسرتان از دو گویش متفاوت استفاده میکنید میتوانید همان گویشها را نیز به کودکانتان آموزش دهید.

کودک باید بتواند برای زبانی که میآموزد، مورد استفاده پیدا کند. جملاتی که در کارتونها و به علت مکرر دیدن آنها را میآموزد و ماشینوار تحویل شما میدهد، به معنی صحبت کردن کودک به آن زبان نیست.
روش هر والد، یک زبان: در این روش هر والدی تنها به زبان مادری خودش با کودکش صحبت میکند.
زبان باید از طریق یک فرد به کودک آموزش داده شود، فردی که کودک با او ارتباط دارد و نه یک جعبه مثل تلویزیون که هیچ ارتباط انسانی با کودک ندارد.