کتابی آموزشی برای بهداشت بلوغ دختران نوجوان

به این دلیل که شناخت اندامها و کارکرد آنها، گام نخست برای شناخت و مراقبت از بدن است، این کتاب مفید و آگاهیبخش را برای نوجوانان ترجمه کرده‌ام. در ترجمه تلاش کردهام به محتوا و تصاویر اصلی کتاب پایبند بمانم. بهترین راه درباره نکاتی که نوجوانان درباره بدنشان نمیدانند، گفتوگو با والدین یا یک بزرگسال قابل اعتماد است. رشدکردن و بزرگشدن برای نوجوانان آسان‌تر است اگر تصوری از آنچه انتظارشان را میکشند، داشته باشند. این کتاب دقیق، ساده و قابل فهم توضیح میدهد که هنگام بلوغ چه اتفاقاتی در بدنشان میافتد. حتی در مورد احساسات نیز توضیح میدهد. تقریبا همه چیزهایی را که نیاز دارند برای این مقطع مهم زندگیشان بدانند، در این کتاب میخوانند.

برای خرید این کتاب لطفا به صفحه‌ی اینستاگرام مراجعه فرمایید.