چه اتفاقی دارد برایم می افتد؟

چه اتفاقی دارد برایم می افتد؟

کتابی آموزشی برای بهداشت بلوغ دختران نوجوان به این دلیل که شناخت اندام‌ها و کارکرد آن‌ها، گام نخست برای شناخت و مراقبت از بدن است، این کتاب مفید و آگاهی‌بخش را برای نوجوانان ترجمه کرده‌ام. در ترجمه تلاش کرده‌ام به محتوا و تصاویر اصلی کتاب پایبند بمانم. بهترین راه...